ילדי השלום ישראל

תרומות

MidEastweb

  תרומות תמונות מולטימדיה ארכיון עתונות מכתבי הוקרה שיר משלחות בוגרים אודות

תרומות  

איך ניתן לתרום למען השלום?

אנו בעמותת ילדי השלום רואים בכל התורמים שותפים מלאים לעשייה למען השלום.

כל תרומה מאפשרת להגדיל את היקף הסדנאות ומספרן ובכך לחזק את העשייה למען השלום.

 

לבחירתך מספר דרכים לתרום ל"ילדי השלום":

  • לשלוח המחאה לפי הכתובת: ילדי השלום, ת.ד 57431 תל אביב 61573

  • להפקיד לחשבון הבנק שלנובנק הפועלים סניף 529: ישרון, חשבון 318431

  • קבלה מוכרת לצורכי מס תשלח אליך לאחר ההפקדה.

התרומות לילדי השלום מוכרות לצורך זיכוי במס הכנסה (סעיף 46 א')

 עמותת ילדי השלום

טל 0481-730-03

טל / פקס 0695-730-03

www.mideastweb.org/peacechild

 pci@netvision.net.il

   תרומות לילדי השלום ישראל  ב- 2007


Peace Child Israel: Making Conflict Resolution and Dialogue Work in the Middle East

Nemashim Arab-Jewish Theater Community in Israel MidEastWeb - Middle East רשת המזרח התיכון בעברית