אודות ילדי השלום ישראל

MidEastweb

  תמונות מולטימדיה ארכיון עתונות מכתבי הוקרה שיר העונה אודות

  הצהרת יעוד: עמותת ילדי השלום [1]

עמותת ילדי השלום קמה, וממשיכה בפעולתה, כדי לתרום לקידום החיים בשלום ובשוויון בין אזרחי ישראל בני העמים הערבי והיהודי. תרומת העמותה לקידום הנושא היא בפעולה בקרב דור העתיד, עם בני נוער משני העמים. היא משתמשת בתאטרון ככלי להשגת מטרותיה.

במסגרת מגבלות גיל המשתתפים, הזמן והכלים העומדים לרשות העמותה בפעולתה, היא מונחית ע"י היעדים הבאים:

§       יצירת הכרות, קשרי ידידות וכבוד הדדי עם בני העם האחר;

§       חינוך לדמוקרטיה כדרך חיים לכל אזרחי המדינה, יצירה וחיזוק של הנכונות להאזין לדעות הזולת, ולכבדן אפילו מתוך אי הסכמה. פיתוח סובלנות ואמפתיה לזולת.

§       חינוך לשוויון זכויות לבני שני העמים תוך שמירה על זהותם הייחודית.

§       חינוך לשינוי המציאות בדרכי שלום.

§       שיתוף, ככל שניתן, של ההורים והקהילה בעבודה ובאימוץ מטרות העמותה.

מטרות  תוכנית    הערכה - השפעות לטווח ארוך


 

[1]  כפי שהתקבלו בישיבת הועד המנהל ביום 9/12/01


Peace Child Israel: Making Conflict Resolution and Dialogue Work in the Middle East

Nemashim Arab-Jewish Theater Community in Israel MidEastWeb - Middle East רשת המזרח התיכון בעברית