Middle East Logo.gif HEIGHT=

ילדי השלום

דו-שיח

ירושלים

Maps

English


heb_home_but.gif (266 bytes)

English

heb_but_ed.gif (286 bytes)

Send Us Mail

heb_but_bereaved_par.gif (329 bytes)

ילדי השלום ישראל 

עמותת ילדי השלום הוקמה ב 1988 על ידי יעל דרויאנוב. מטרותיה של העמותה הן לחנך לקראת דמוקרטיה, סובלנות, זכויות האדם ופלורליזם בחברה הישראלית באמצעות תיאטרון במסגרת חווייתית וע"י שיתוף פעולה בחוויה יצירתית. קהל המטרה של התכנית הם בני נוער יהודים וערבים בכיתות ט' ו-י' בכל סדנא משתתפים כ-20-30 בני נוער. בדצמבר 1998 מליס לוין-בוסקוביץ התחילה כמנהלת העמותה אחר מותה של המייסדת ובמרץ 2001 הצטרפה הגב' רולא חמדאן, עובדת סוציאלית במקצועה, כסגנית.

מכתב מחניכה

". אם הצלחנו להקים הצגה יחד לא רחוק היום שאנו הצעירים נקים גם את השלום יחד בעתיד"

                                                                                                 18.12.00                     

 

לכבוד עמותת ילדי השלום (ובייחוד למליס),

 

למליס שלום.

זאת אני אומימה חליפה מבי"ס דנון אם את זוכרת אותי.

מליס, כמעט שלוש פעמים שמעתי את השיר של ילדי השלום בטלוויזיה. השיר שאיחד אותנו בשתי המוסיקות והקולות הנפלאים, ובכל פעם שאני שומעת אותו, אני נרגשת מחדש ודמעותי זולגות, מרוב שמחה שדבר אחד יכול להתאחד בעולם הזה, וכל הכבוד לך ולצוות ילדי השלום, שעשו צעד נפלא שכזה ופגש אותנו בארבע עיניים, והבנו אחד את השני לפחות מעט. כשאני זוכרת את השעות הנפלאות שהיינו מתווכחים, שואלים וצוחקים. זה עושה לי אושר מחדש ולא אשכח את ההצגה שזה הדבר הכי נפלא שפגשתי בחיי באותה שעה, ואת שיתוף הפעולה שהיה משני הצדדים. אם הצלחנו להקים הצגה יחד לא רחוק היום שאנו הצעירים נקים גם את השלום יחד בעתיד. מליס, אני שולחת לך שיר שאני כתבתי ואני רוצה להקריא אותו בכנס שיהיה, וכמה מילים שאני מכינה אישית, ושאני רוצה שכולם ישמעו ויאזינו כמה זה חשוב להיות יחד, ושדו קיום זה לא דבר מסובך. חוץ מזה מליס, יש לי חלום שאני רוצה להגשים ואני צריכה עזרה וכוח עצום (כדי) שאוכל לצעוד את הצעד הזה, כי הוא דבר שישפר בי המון דברים אישיים ורגשיים וגם למדינה, ובאדמה שאני חיה עליה. אני חושבת שכולנו ידענו מה היה ומה קורה סביבנו. כל המקומות הקשים והפוגעים שפגעו בכל אחד מאתנו, לא משנה ערבי או יהודי. אני חשבתי ומצאתי שאולי את יכולה לעזור לי, כי לך יש קשרים עם התקשורת והטלוויזיה כפי שאני שומעת. אז כך אני רוצה לנאום בפני כולם ולהקריא שיר שאני אכתוב בפני כל המדינה, כי יש לי הרגשה שאנו הנוער נתחיל ללחוץ ולהראות שאנו ביחד ומחזיקים ידיים לשלום. אני חושבת (ש)אם אני אגיד מה שיש בלב לגבי השלום והמקרים שקורים, זה יפתח משהו אצל הגדולים, בתור נערה ערביה שקמה ומזיזה דברים ויש לי המון תכניות לעשות ולבנות אבל אין לי דחיפה או קשרים שאוכל לצעוד אותם. אני מרגישה שיש לי הכל אבל אני צריכה כיוון, דרך נכונה. אז בבקשה מליס, אם את יכולה להיות איתי בקשר או להחזיר לי תשובה אהיה מודה לך מאוד ובאמת אני רוצה יום אחד שנפגש ונדבר כי יש לי המון מה לספר שאני רוצה לפעול אותם.

 

בכבוד רב,

 

אומימה חליפה

 

 

אורחים  מאוגוסט 1999 :