Mideastweb: Middle East

יש להם רק את עצמם

גשר

ירושלים

Maps

English


heb_home_but.gif (266 bytes)

English

heb_but_goal.gif (300 bytes)

Send Us Mail

heb_but_bereaved_par.gif (329 bytes)

heb_but_ed.gif (286 bytes)

יש להם רק את עצמם

מאת דר' מוחמד מוסעאד

 

כאשר ישקע אבק הקרבות במזרח התיכון, ייווכחו הישראלים והפלשתינאים בעובדת היותם תמיד מבודדים ביחד. אלו גם אלו סבלו, הרגו ונהרגו. שתי החברות חוו בעברן גירוש, רדיפות והשפלות. אלו גם אלו פזרו הבטחות, הרשעות והצהרות ללא כיסוי. כולם שותפים לאותו עבר, כל אחד בתפקידו בכל תקופה נתונה. הם חולקים את אותה הוויה, אותה כברת ארץ, אותה אדמת קודש, ולשניהם גם נכון עתיד משותף. עובדת אחרונה זו היא המודחקת מכולן – על יד שתי החברות גם יחד. במקום להתמודד עם עובדה פשוטה זו אותה קרוב לודאי יוכלו אף מדענים להוכיח כתופעה תורשתית, מעדיפים שניהם להפוך כל אבן בכל פינה בעולם בחפשם בעלי ברית. בעוד קורבנות ישראלים ופלשתינאים נהרגים מידי יום, ממשיכים האדונים שע'את ופרס בסיוריהם ברחבי אירופה לגיוס תומכים בעמדתם. שרון מאידך – מנסה בארצות הברית. עוד בטרם הוכנס עראפת למעצר, ניסה גם הוא את כוחו ברחבי תבל החל מארצות הברית ועד וייטנאם. לרוע המזל – שותפים הישראלים והפלשתינאים גם בקוצר ראייה.

לאמתו של דבר - הישראלים והפלשתינאים מבודדים! לא הגיבוי האמריקני לישראלים ולא תמיכת אירופה בפלשתינאים כרוכים בתשלום דמים. העולם הערבי פעל כמיטב יכולתו בהעלאת היוזמה הסעודית אשר על תוכנה כבר חתמו למעשה באוסלו לפני תשע שנים ושנה לפני כן כבר הוכרזה במסגרת פסגת עמי ערב. מצידם הציעו הערבים שבוע הפגנות כמו גם כמה שירים לאומנים חדורי התלהבות. אירופה חדורת הכוונות השקיעה ממונה, שוב, באדמות פלשתין? בהחלט לא! האם ארצות הברית הקדישה מעט תשומת לב לזעם הערבי או לתועלת הישראלים לפני המתקפה על עיראק? לאו מוחלט! האם לא קרה כבר שאירועים דוגמת טורה-בורה כבשו את הכותרות הראשיות ודחקו את נתניה ובית לחם לעמודים האחוריים? אכן, ימיה של עיראק להופיע בכותרות הראשיות קרבים לבוא ואז איש לא ייתן דעתו עוד לישראל ופלשתין.

בנוסף הישראלים והפלשתינאים שותפים לאותם  תסביכים פסיכולוגיים. שניהם חושבים כי ארצות הברית, ורק ארצות הברית, יכולה לפתור את הבעיה. שניהם שותפים לאותם פחדים האחד מפני האחר. אפילו ההזיות הרדופות משותפות. הם שותפים לאותו סיוט האחד מפני האחר: "הם רוצים לחסלנו! הם לא מאמינים בזכות קיומנו! הם ישליכו אותנו לים/מדבר סיני וכדומה". בעולם תעשייתי ורכושני, בעולם של נטישה ומידע, בודקים שני הצדדים את הצלחתם על פי אבן הבוחן של כמה מטרים רבועים יכול לנשל כל צד מהאחר. יתר על כן, שניהם סובלים מחשיבה אנוכית. שניהם מאמינים כי העולם, העולם שלנו, יהיה נתון בסכנה קיומית אם הסכסוך בן מאה השנים באזורינו לא ימצא את פתרונו בהקדם. הם נאחזים באותה הזיה כבר עשרות שנים. באופן מדהים, שניהם משוכנעים כי העולם כולו עוצר נשימתו עד למציאת פתרון לקונפליקט.

המנהיגים הישראליים והפלשתינאיים נוקטים באסטרטגיה דומה. כן, יש להם כזו! הדבר ברור לשניהם! האסטרטגיה המבריקה שלהם גורסת כי "הפסדם הוא ניצחוננו!". שרון מודד את הצלחתו על פי כמה הרס זרע באדמות פלשתין, כמה פלשתינאים חיסל, כמה בתים הרס, כמה עצים עקר, כמה אנשים צעירים עצר וכן הלאה. מצידו, מחשב עראפת בקפידה כמה מפגעים מתאבדים שלח, כמה אזרחים תמימים פוצץ, עד כמה סובלת הכלכלה הישראלית, מה מידת הפגיעה בתיירות הישראלית. שרון הצהיר כי מבצע "חומת מגן" הוכתר בהצלחה. הוא אינו חושב על האסון המדיני והכלכלי שהמיט על בני עמו. עראפת מצהיר כי יד עמו על העליונה. הוא מסרב להביט סביבו ולראות את פרי "נצחונו".

לישראלים ולפלשתינאים עתיד אחד אותו יכולים הם לבנות ביחד. בעתיד משותף זה לא ימצאו בן ברית טוב יותר מאשר האחד את רעהו. העובדה הפשוטה היא כי הם יכולים להפסיד ביחד או לנצח ביחד, לחיות ביחד או למות ביחד. אין דרך אחרת!

משמעות בטחון ישראל הוא בטחון פלשתין. שגשוג לפלשתינאים משמעו שגשוג לישראלים. הברירה האחרת כבר נוסתה. רק כאשר הישראלים והפלשתינאים מצויים בטוב, יכולים אנו לחשוב על מזרח תיכון טוב יותר בעולם טוב יותר. מכל מקום, כל עוד ימשיכו במאבקם – יימשך סבלם בבידודם. עליהם להזדרז ולבחור בדרך הנכונה עוד לפני ש- "הצופים" המשועממים מעבירים לערוץ CNN לחזות בהצגה הגדולה של "עיראק תחת מתקפה אמריקאית".

מאת דר' מוחמד  מוסעאד,

קהיר, מצריים

mohamedmosaad@hotmail.com

 

 

 

 

אורחים  מאוגוסט 1999 :

 

 

 

Middle East Gateway