MEW LOGO

 לא קרה דבר!

גשר

ירושלים

Maps

English


heb_home_but.gif (266 bytes)

English

heb_but_goal.gif (300 bytes)

Send Us Mail

heb_but_bereaved_par.gif (329 bytes)

heb_but_ed.gif (286 bytes)

 לא קרה דבר!

מאת דר' מוחמד מוסעאד

אסטרונאוט יצא למסע לכוכב מאדים. בתום חודשי המסע, מיהר לביתו כדי להתעדכן במתרחש במזרח התיכון. מעל דפי העיתונים הוא קורא כי ארצות הברית מעורבת במציאת דרכים לפתרון מדיני לפתרון "המשבר" בעודה תומכת בבירור בישראל. הקהילה האירופאית מזדהה עם הפלשתינאים ומאיצה בארצות הברית לפעול. מוסדות האו"מ ומוצעת הביטחון מנסים נואשות להפיק הצעה אבל קופי ענאן סובל מכעס גובר וכאב ראש מתסכל. "שלום עכשיו" מתכננת הפגנה "חדשה". שליטי ערב קוראים בשפה האנגלית לשלום בעוד אמצעי התקשורת הערביים מסיתים את עמי ערב ומעודדים אנטישמיות.

שרון לא ייסוג לעולם אף לא בסנטימטר אחד. הוא חוזר ומצהיר כי התנחלויות חדשות קום תקומנה. גם עראפת אינו זז אף לא במילימטר אחד. הוא מפזר חיוכים ובידו הימנית מסמל סימן שלום (V). החמאס מאיים על קיומה של ישראל בגל פיגועי התאבדות נוסף. עיתונות פרו-ישראלית מטילה על עראפת את האחריות בטרור. עיתונות פרו-פלשתינאית טוענת כי עראפת איבד את היכולת לשלוט בעמו ובמיוחד לאחר שהישראלים השמידו את כוחות הביטחון שלו. צה"ל מוחה כפרים פלשתינאיים, הורס בתים ועוקר עצים כדי להשמיד ולמגר את תשתית הטרור. עיראק מתכוננת למתקפה אמריקאית אבל ארצות הברית עדיין שוקדת על למידת המצב ומנהיגים ערביים מנבאים אסון גדול. המדינה הפלשתינאים קרובה לעצמאותה. מדינת ישראל לעולם לא תוותר על אף שעל.

האסטרונאוט משליך את העיתון ובפיהוק גדול ממלמל – "לא קרה דבר!"

כמובן כמה מאות הרוגים פה ושם, כמה בתים נהרסו תחת בולדוזרים ישראלים, כמה חנויות התפוצצו על ידי מפגעים מתאבדים וכמה ילדים עם שמות ערביים ועבריים אבדו את חייהם, אבל – לא קרה דבר!

דר' מוחמד מוסעאד

קהיר, מצריים

עלינו להוות את השינוי אותו אנו רוצים לראות בעולם. מהאטמה גאנדי

 

 

 

 

 

אורחים  מאוגוסט 1999 :

 

 

 

Middle East Gateway