Mideastweb: Middle East

שלום עכשיו ערבי 

גשר

ירושלים

Maps

English


heb_home_but.gif (266 bytes)

English

heb_but_goal.gif (300 bytes)

Send Us Mail

heb_but_bereaved_par.gif (329 bytes)

heb_but_ed.gif (286 bytes)

שלום עכשיו ערבי

  מאת מוחמד מוסעאד

 

האלימות בישראל ובפלשתין הגיע למימדים חסרי תקדים. הדבר הפך לשגרה יום יומית. מעגל האלימות המרושע – כפי שמבין כל בר דעת – לא בא אל קיצו. חייבת להישאל השאלה – למה או למי אנו מחכים? האם אנו מחכים לממשלתה הבלתי מיומנת של ישראל? האם לרשות הפלשתינאית הנוהגת באסטרטגית עיוורת? לממשל האמריקני שווה הנפש? שמא לאירופה אשר מתמידה להתחנן/לגנות? למדינות ערב המפהקות? למה? במשך שנה וחצי הוכיחו כל אלו – בכל דרך אפשרית – עד כמה חסרות אונים הם!

למעשה, במהלך 18 החודשים החולפים מאז פרצה אינתיפאדת אל-אקסה, משבי התקווה היחידים מגיעים מתנועות השלום הישראליות. לא רק התעוררות תנועת "שלום עכשיו" אלא ארגוני שלום ישראליים ופעילים רבים השתתפו בהפגנות ומאבקים לעתיד טוב יותר. ערבי או ערביה נרפים, מותחים רגליהם וקובלים: "אז מה… השלום לא הגיע! לא ראית טלוויזיה הערב?"

מתיחת רגליים ערבית זו היא למעשה הסיבה מדוע השגת השלום קשה כל כך. המתנה לפעילות תנועות השלום הישראליות - אינה מספקת. "לא ניתן למחוא כפיים ביד אחת" אומר פתגם מצרי. מה שהופך תנועות שלום אלו לאימפוטנטיות היא העובדה כי בדיוק בזמן בו עמדו פעילים בתור ארוך לתרום דם לקורבנות מחנות הפליטים בבית חולים אל-מוקאסד, עלה עשן פצצת מתאבד טרוריסטי מעל רחובות ירושלים. עד הזמן בו יגיבו הערבים לפעילות טרוריסטית שכזו בתור ארוך לתרום דם לנפגעים הישראלים, תנועות אלו לרוע המזל – תהיינה חסרות משמעות.

במשך רבע מאה שורר שלום בין ישראל ומצריים. מלבד תוכניתו המוזרה של השר (לשעבר) אביגדור ליברמן לפוצץ את סכר אסואן, אין איש מדבר על מלחמה. מצריים השיבה לעצמה את אדמתה עד למילימטר האחרון והגבול בין ישראל ומצריים שקט לגמרי. בכל זאת, אין זה בלתי רגיל לשמוע כותבים, אינטלקטואלים ותחקירנים אקדמאיים המופיעים בטלוויזיה, מדגישים כי התינוק בן יומו – מדינת ישראל היא ציונית היכולה להיהרג בכל רגע. מה המסר אותו שולחים אינטלקטואלים מטופשים אלו? מה המסר אותו יכולים להעביר פעילי שלום עכשיו לציבור הישראלי?

מה שחסר ללא ספק, היא תנועת שלום ערבית מתגבשת ובהקדם האפשרי. מייד כאן, מייד עכשיו! זו הדרך היחידה להשיג שלום עכשיו ולהבטיח קיומו בעתיד. על קואליציה זו יהיה להפעיל לחץ על שני הצדדים הנושאים ונותנים, על המתנחלים הישראלים היושבים במארב ועל המליציות הפלשתינאיות, כמו כן יהיה עליהם לתמוך בהסכם שלום קרוב. יתר על כן, קואליציית שלום – ורק היא – יכולה להניע את תהליך השלום מתחומי המדינאות, בטחון וכלכלה, הנשלטים על ידי מדינאים, אנשי צבא ואנשי עסקים אל תחומי החברה והתרבות הנשלטים על ידי פעילים, אינטלקטואלים, כותבים וכדומה. בקיצור, הם יובילו את תהליך השלום אל מחוץ להגדרה צרת האופק של "נורמליזציה" אל הנוף העצום והבלתי רשמי של "אינטגרציה"!

שליחותם המצפונית של הערבים ובמיוחד במצריים ובירדן, חייבת להתחיל בריפוי הפצעים בשני הצדדים. זה הזמן לחצות קווים פיסיים וחשיבתיים, לחבור אל פעילי השלום הישראליים ולצעוד ביחד לעבר עתיד טוב יותר לכולם. שלום לא ייכון ללא צעד דחוף וחיוני זה!

דר' מוחמד מוסאאד

קהיר, מצריים

 

 

 

אורחים  מאוגוסט 1999 :

 

 

 

Middle East Gateway